CONTRACTVORMEN

Dagopvang:

Flexibele plaatsingsovereenkomsten

Indien u flexibel wilt inkopen, sluit u met KDV Hupsakeee! een ‘flexibele plaatsingsovereenkomst´af. Deze overeenkomst wil zeggen dat uw kind een flexibele kindplaats krijgt. Afhankelijk van het aantal dagen dat u vast reserveert om in te kopen (2, 3,4 of 5) geldt er een minimale afname per maand. De minimale afname per maand bij 2 dagen reservering bedraagt  43 uur, bij 3 dagen, 65 uur, bij 4 dagen, 87 uur en bij 5 dagen, 108 uur. Binnen de aangegeven dagen mag u zoveel uren in plannen als u nodig heeft. Komt u onder de minimale afname, dan zal toch deze minimale afname gefactureerd worden. U dient maandelijks de uren tijdig in te dienen door gebruik te maken van het volgende mailadres: inkoop@kdv-hupsakeee.nl. Indien de inkoopmail niet vóór de 1ste van de voorafgaande maand bij ons aanwezig is kunnen wij u de gewenste dagen/uren niet meer garanderen. Wanneer inkoop op uw eigen stamgroep niet meer mogelijk is kijken we samen met u naar de mogelijkheid om in te kopen op de andere stamgroep. Hier dient u als ouder toestemming voor te verlenen. Daarnaast zal bij het inleveren van een lagere afname dan de contracturen, de inkoop niet meer naar beneden worden bijgesteld indien de uren niet binnen de inlevertermijn bij ons ingeleverd zijn. 

Vaste plaatsingsovereenkomst

Indien u kiest voor vaste inkoop geeft u tijdens de intake aan op welke dagen en uren uw kind aanwezig is in de opvang.

De minimale afname bedraagt 2 halve dagen van 4 uur, of een hele dag van 8 uur.

Buitenschoolse opvang:

Vaste plaatsingsovereenkomsten


Er zijn voor de BSO 4 vaste pakketten mogelijk om in te kopen.

  • 52 weken (incl. schoolvakanties)
  • 46 weken (excl. Zomervakantie)
  • 40 weken (enkel de schoolweken)
  • 12 weken (enkel de schoolvakanties)

Zijn er studiedagen op school en heeft u extra opvang nodig, is dit mogelijk wanneer u deze uren maximaal twee weken van te voren bij ons indient. Als u later de uren indient , oordelen wij op basis van wettelijke en kwalitatieve normen of de aanvraag alsnog gehonoreerd kan worden. Dit is kosteloos mits er geen extra pedagogisch medewerker op ingezet hoeft te worden. Wanneer dit wel het geval is en u uw kind deze dag toch wil laten komen geldt het uurtarief x2.

U kunt dan gebruik maken van extra inkoop, en wordt achteraf extra gefactureerd.
Ook zullen wij de buitenschoolse opvang openen tijdens een stakingsdag, wanneer er minimaal 3 aanmeldingen zijn.

Incidentele opvang voor niet-vaste klanten

Deze vorm van opvang is bedoeld voor ouders/verzorgers die niet regulier bij ons kinderdagverblijf zijn aangesloten en die per direct opvang voor hun kind(eren) nodig hebben. Denk hierbij aan ziekte of vakantie van de eigen oppas, een studiedag, bij calamiteiten in het gezin zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of wanneer er tijdens andere omstandigheden in het gezin geen opvang geregeld kan worden. Het uurtarief voor incidentele opvang bedraagt voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang, hetzelfde tarief als de reguliere opvang.