De oudercommissie

De oudercommissie (OC) behartigt de belangen van alle ouders en hun kinderen op de opvang. De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van KDV Hupsakeee! Onze oudercommissie bestaat uit 3 leden. Onze eigen pedagogisch medewerksters  zijn geen lid. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om samen met de eigenaressen de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Het kinderdagverblijf is verplicht om de oudercommissie in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over elk besluit. Denk hierbij aan:

  • De uitvoering van het algemeen kwaliteitsbeleid;
  • Het Pedagogisch beleidsplan;
  • Voedingsaangelegenheden;
  • De Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • Openingstijden;
  • Wijzigen van de klachtenregeling;
  • Wijzigen van de prijs van de kinderopvang;
  • Personeelsbeleid; (denk aan wegvallen van een leidster of wisselingen op een groep)

De oudercommissie komt minimaal elk kwartaal bij elkaar, samen met de eigenaressen, voor een vergadering. Daarnaast vindt er afstemming plaats via email en telefoon.

De leden van de oudercommissie zijn:

 • Mark Seuren
 • Hanneke Smeets
 • Wies Bos – Bremen

Loop je ergens tegenaan, heb je een klacht of tip, en vind je het fijn als zij meedenken, neem dan contact met hun op via oudercommissie@kdv-hupsakeee.nl