Tarievenbrochure 2022

Kinderopvang Hupsakeee! KDV – POV – BSO

 

In deze brochure vind je informatie over de kinderopvangtoeslag en onze tarieven vanaf 3 januari 2022. Hierin nemen we slechts een deel van de verwachte kostenstijging mee.

KINDEROPVANGTOESLAG

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte hangt af het gezamelijke toetsings inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag?

Onze tarieven zijn bruto tarieven. Wanneer je werkt of studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag. De belastingdienst vergoedt in de meeste gevallen tussen de 33% tot wel 95% van het maximum vastgestelde uurtarief! In 2022 is dit € 8,50 voor het kinderdagverblijf en € 7,31 voor de BSO.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door de hoogte van jouw toetsingsinkomen. Dit is het verzamelinkomen minus fiscale aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente of partneralimentatie, plus fiscale bijtelling zoals bijvoorbeeld inkomen uit eigen woning en vermogen. Je toetsingsinkomen staat vermeld op de meest recente beschikking van de belastingdienst.

Zodra je kind naar de middelbare school gaat, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

Toeslagtabel 2022

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt in 2022, vind je in de kinderopvangtoeslagtabel 2022. In deze tabel zie je het toeslagpercentage dat je ontvangt over het door de belastingdienst vastgestelde maximum uurtarief. De percentages variëren voor het eerste en tweede en verdere kinderen. Met eerste kind wordt hier bedoeld het kind dat de meeste uren kinderopvang afneemt. Heb je bijvoorbeeld een kind van 4 jaar op de BSO en een kind van 3 jaar op het kinderdagverblijf, dan beschouwt de belastingdienst het kind waarvoor je de meeste uren kinderopvang afneemt als het ‘eerste kind’.

Maximum aantal uren

Het aantal uren waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt, is gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt. Bij de kinderdagverblijven hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren. Werkt een ouder 8 uur per dag, dan mag hij die dag 11 uur opvang declareren bij de belastingdienst.

De koppeling gewerkte uren voor de buitenschoolse opvang wordt verruimd per 1 januari 2022. Ouders kunnen vanaf dat moment ook voor de buitenschoolse opvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag voor maximaal 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Momenteel is dat nog 70%.

Voor ZZP-ers gelden dezelfde regels. Bij eventuele controle van de belastingdienst moeten zij aannemelijk maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.

Kinderopvangtoeslag bij werkloosheid

Mocht je je baan verliezen, dan behoud je tot en met 3 maanden na het aflopen van je contract recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Gaat je kind beginnen op het kinderdagverblijf of de BSO. Vraag dan meteen kinderopvangtoeslag aan op www.toeslagen.nl. Je kunt tot 3 maanden na de start van de kinderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Doe je de aanvraag later, dan verspeel je het recht op toeslag voor de eerdere maanden.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets in de afname van kinderopvang, neem je bijvoorbeeld meer of minder opvang uren af, zijn de tarieven aan het begin van jaar veranderd of gaat je kind naar een nieuwe locatie met een ander LRK nummer? Geef dit door op www.toeslagen.nl zodat je het juiste bedrag aan toeslag ontvangt.
Deze wijzigingen kunnen ook via de app; ‘’kinderopvangtoeslag’’ doorgegeven worden.

Tarieven vanaf 3 januari 2022 KDV Hupsakeee!

Onderstaand vind je de tarieven voor onze kinderopvang. Deze zijn zowel bruto als netto weergegeven. De netto tarieven geven het bedrag weer wat je werkelijk kwijt bent voor je kinderopvang.

Wil je weten wat de netto kosten zijn in jouw persoonlijke situatie? Maak dan gebruik van de proefberekening op ​www.toeslagen.nl.

Onze tabellen lopen tot het inkomen van €81.909,00. Mocht jou inkomen hierboven liggen, kijk dan op kinderopvangtoeslag 2022.

DAGOPVANG EN PEUTEROPVANG

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Aandacht voor plezier, veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van je kind(eren).

We willen volgend jaar nog verder investeren in de veiligheid en gezondheid van de kinderen en in deskundige, liefdevolle pedagogisch medewerkers. Ook zullen wij zorgen voor een veelzijdig aanbod met voldoende uitdaging voor jullie kinderen, waarbij plezier bovenaan staat en waarbij wij streven naar het bieden van een warm tweede thuis.