Tarievenbrochure 2024

Kinderopvang Hupsakeee! KDV – POV – BSO

In deze brochure vind je informatie over de kinderopvangtoeslag, onze contractvormen en tarieven vanaf 1 januari 2024

KINDEROPVANGTOESLAG

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte hangt af van je inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag?

Onze tarieven zijn bruto tarieven. Wanneer je werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling, heb je recht op kinderopvangtoeslag. De belastingdienst vergoedt in de meeste gevallen tussen de 33% tot wel 95% van het maximum vastgestelde uurtarief! In 2024 is dit €10,25 voor het kinderdagverblijf en €9,12 voor de BSO. 

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door de hoogte van jouw toetsingsinkomen. Dit is het verzamelinkomen minus fiscale aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente of partneralimentatie, plus fiscale bijtelling zoals bijvoorbeeld inkomen uit eigen woning en vermogen. Je toetsingsinkomen staat vermeld op de meest recente beschikking van de belastingdienst.

Zodra je kind naar de middelbare school gaat, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

Toeslagtabel 2024

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt in 2024, vind je in de kinderopvangtoeslagtabel 2024: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2024. In deze tabel zie je het toeslagpercentage dat je ontvangt over het door de belastingdienst vastgestelde maximum uurtarief. De percentages variëren voor het eerste en tweede en verdere kinderen. Met eerste kind wordt hier bedoeld het kind dat de meeste uren kinderopvang afneemt. Heb je bijvoorbeeld een kind van 4 jaar op de BSO en een kind van 3 jaar op het kinderdagverblijf, dan beschouwt de belastingdienst het kind waarvoor je de meeste uren kinderopvang afneemt als het ‘eerste kind’.

Maximum aantal uren

Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaalde arbeid heeft verricht  Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.

Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (=12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.

Voor ZZP-ers gelden dezelfde regels. Bij eventuele controle van de belastingdienst moeten zij aannemelijk maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.

Kinderopvangtoeslag bij werkloosheid

Mocht je je baan verliezen, dan behoud je tot en met 3 maanden na het aflopen van je contract recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Gaat je kind beginnen op het kinderdagverblijf of de BSO? Vraag dan meteen kinderopvangtoeslag aan op www.toeslagen.nl. Je kunt tot 3 maanden na de start van de kinderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Doe je de aanvraag later, dan verspeel je het recht op toeslag voor de eerdere maanden.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets in de afname van kinderopvang, neem je bijvoorbeeld meer of minder opvanguren af, zijn de tarieven aan het begin van jaar veranderd of gaat je kind naar een nieuwe locatie met een ander LRK nummer? Geef dit door op www.toeslagen.nl zodat je het juiste bedrag aan toeslag ontvangt. 

Deze kunnen ook via de app; ‘’kinderopvangtoeslag’’ doorgegeven worden. 

Tarieven vanaf 1 januari 2024 KDV Hupsakeee!

Onderstaand vind je de tarieven voor onze kinderopvang. Deze zijn zowel  bruto als netto weergegeven. De netto tarieven geven het bedrag weer wat je werkelijk kwijt bent voor je kinderopvang.

DAGOPVANG

LRK-nummer: 15 11 91 797

DAGOPVANG EN PEUTEROPVANG

LRK-nummer: 15 11 91 797

BUITENSCHOOLSE OPVANG

LRK-nummer: 21 63 06 486

Contractvormen KDV Hupsakeee!

Dagopvang

Wij bieden enkel een vaste plaatsingsovereenkomst van 52 weken aan met de keuze uit hele of halve dagen.

  • Voor een halve dag keuze uit 8.00-13.00 uur (met de mogelijkheid om extra in te kopen vanaf 6.15, 6.30 of 7.00 uur ) of van 13.00-18.00 uur.
  • Voor een hele dag keuze uit: 7.00-17.00 ( met de mogelijkheid om extra in te kopen vanaf 6.15 of 6.30 uur of tot 18.00 uur) of van 8.00-18.00 uur ( met de mogelijkheid om extra in te kopen vanaf 6.15, 6.30 of 7.00 uur).

Buitenschoolse opvang

Er zijn voor de BSO 2 vaste pakketten mogelijk om in te kopen:

  • 52 weken (incl. schoolvakanties)
  • 40 weken (enkel de schoolweken)

Minimale afname voorschoolse opvang (VSO)

  • 1 vast pakket van 7.00-8.30 uur, met de mogelijkheid om extra in te kopen vanaf 6.15 of 6.30 uur.

Minimale afname buitenschoolse opvang (BSO)

  • Tijdens schooldagen is de minimale afname tot 17.00 uur.
  • Mogelijkheid tot extra opvang tijdens studiedagen, stakingsdagen, onverwachtsvrije dagen wanneer er minimaal 3 aanmeldingen zijn én personeel beschikbaar is.

Kosten: Uren-/kostenberekening op maandbasis 

Vaste contracten:

Aantal uren per week x (52) weken : 12 maanden x het uurtarief.

Incidentele opvang voor niet-vaste klanten

Deze vorm van opvang is bedoeld voor ouders/verzorgers die niet regulier bij ons kinderdagverblijf zijn aangesloten en die per direct opvang voor hun kind(eren) nodig hebben. Denk hierbij aan ziekte of vakantie van de eigen oppas, een studiedag, bij calamiteiten in het gezin zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of wanneer er tijdens andere omstandigheden in het gezin geen opvang geregeld kan worden. Het uurtarief voor incidentele opvang bedraagt voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang, hetzelfde tarief als de reguliere opvang.