Tarievenbrochure 2021

Kinderopvang Hupsakeee! KDV – POV – BSO

 

In deze brochure vind je informatie over de kinderopvangtoeslag en onze tarieven vanaf 1 januari 2021. Hierin nemen we slechts een deel van de verwachte kostenstijging mee.

KINDEROPVANGTOESLAG

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De hoogte hangt af het gezamelijke toetsings inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag?

Onze tarieven zijn bruto tarieven. Wanneer je werkt of studeert heb je recht op kinderopvangtoeslag. De belastingdienst vergoedt in de meeste gevallen tussen de 33% (en) tot wel 95% van het maximum vastgestelde uurtarief! In 2021 is dit € 8,46 voor het kinderdagverblijf en € 7,27 voor de BSO. Doordat onze tarieven dicht bij het normtarief van de overheid liggen, ontvang je over het grootste deel van de kosten kinderopvangtoeslag.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door de hoogte van jouw toetsingsinkomen. Dit is het verzamelinkomen minus fiscale aftrekposten zoals bijvoorbeeld hypotheekrente of partneralimentatie, plus fiscale bijtelling zoals bijvoorbeeld inkomen uit eigen woning en vermogen. Je toetsingsinkomen staat vermeld op de meest recente beschikking van de belastingdienst.

Zodra je kind naar de middelbare school gaat, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

Toeslagtabel 2021

Hoeveel kinderopvangtoeslag je ontvangt in 2021, vind je in de kinderopvangtoeslagtabel 2021. (zie bijlage). In deze tabel zie je het toeslagpercentage dat je ontvangt over het door de belastingdienst vastgestelde maximum uurtarief. De percentages variëren voor het eerste en tweede en verdere kinderen. Met eerste kind wordt hier bedoeld het kind dat de meeste uren kinderopvang afneemt. Heb je bijvoorbeeld een kind van 4 jaar op de BSO en een kind van 3 jaar op het kinderdagverblijf, dan beschouwt de belastingdienst het kind waarvoor je de meeste uren kinderopvang afneemt als het ‘eerste kind’.

Maximum aantal uren

Het aantal uren waarover je kinderopvangtoeslag ontvangt, is gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende ouder werkt. Bij de kinderdagverblijven hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren.

Werkt een ouder 8 uur per dag, dan mag hij die dag 11 uur opvang declareren bij de belastingdienst. Voor de BSO geldt dat 70% van de gewerkte uren in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Voor ZZP-ers gelden dezelfde regels. Bij eventuele controle van de belastingdienst moeten zij aannemelijk maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.

Kinderopvangtoeslag bij werkloosheid

Mocht je je baan verliezen, dan behoud je tot en met 3 maanden na het aflopen van je contract recht op kinderopvangtoeslag. Daarna vervallen alle rechten hierop.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Gaat je kind beginnen op het kinderdagverblijf, de BSO of de peuterspeelzaal? Vraag dan meteen kinderopvangtoeslag aan op www.toeslagen.nl. Je kunt tot 3 maanden na de start van de kinderopvang aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Doe je de aanvraag later, dan verspeel je het recht op toeslag voor de eerdere maanden.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt er iets in de afname van kinderopvang, neem je bijvoorbeeld meer of minder opvanguren af, zijn de tarieven aan het begin van jaar veranderd of gaat je kind naar een nieuwe locatie met een ander LRK nummer? Geef dit door op www.toeslagen.nl zodat je het juiste bedrag aan toeslag ontvangt. Wijzigingen kunnen nu ook via de app; ‘’kinderopvangtoeslag’’ doorgegeven worden.

De kinderopvangtoeslag voor 2021 gaat fors omhoog! 

Tarieven vanaf 1 januari 2021 KDV Hupsakeee!

Onderstaand vind je de tarieven voor onze kinderopvang. Deze zijn zowel bruto als netto weergegeven. De netto tarieven geven het bedrag weer wat je werkelijk kwijt bent voor je kinderopvang.  

Wil je weten wat de netto kosten zijn in jouw persoonlijke situatie? Maak dan gebruik van  de proefberekening op ​www.toeslagen.nl.

DAGOPVANG EN PEUTEROPVANG

Gezamenlijk bruto toetsingsinkomen p.j.  

Bruto uurprijs KDV en POV

Netto uurprijs eerste kind

Netto uurprijs tweede e.v. kind

€ t/m 20.302,00

€ 8,55

€ 0,34

€ 0,34

€ 40.000,00

€ 8,55

€ 1,07

€ 0,46

€ 60.000,00

€ 8,55

€ 1,80

€ 0,55

€ 80.000,00

€ 8,55

€ 2,96

€ 0,81

€ 100.000,00

€ 8,55

€ 4,29

€ 1,05

BUITENSCHOOLSE OPVANG

gezamenlijk bruto toetsingsinkomen p.j.

Bruto uurprijs BSO/VSO

Netto uurprijs eerste kind

Netto uurprijs tweede e.v. kind

€ 20.302,00

€ 7,40

€ 0,30

€ 0,30

€ 40.000,00

€ 7,40

€ 0,92

€ 0,40

€ 60.000,00

€ 7,40

€ 1,55

€ 0,47

€ 80.000,00

€ 7,40

€ 2,56

€ 0,70

€ 100.000,00

€ 7,40

€ 3,58

€ 0,91

Aandacht voor plezier, veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van je kind(eren).

We willen volgend jaar nog verder investeren in de veiligheid en gezondheid van de kinderen en in deskundige, liefdevolle pedagogisch medewerkers. Ook zullen wij zorgen voor een veelzijdig aanbod met voldoende uitdaging voor jullie kinderen, waarbij plezier bovenaan staat en waarbij wij streven naar het bieden van een warm tweede thuis.